(Fonte: takumah)

Nishiki saving Touka (´ v` )

(Fonte: greatsenpai)

Gareki & Nai

make me choose :: Kirito or Asuna asked by sword-world-online

(Fonte: satsukix)